Блог Saulestiba.lv

Сборник рождественских песен на латышском. Часть 2

Ну как, удалось услышать знакомые слова в первой части музыкального сборника?

Тогда вот вам добавка! :) Постаралась отобрать только самые популярные и хорошие песни, которые нравятся и самой тоже.

Здесь должно быть видео

Jūs, bērniņi, nāciet ar priecīgu prāt’

Pie silītes Betlemē visi nu klāt!

To prieku lai katris nu sirsniņā jūt,

Ka debesu tēvs savu dēlu mums sūt’.


Ak eita tur kūtī pie silītes ar’,

Pie svecītes gaismiņas skatīties var,

Ka autiņi tīri tur bērniņu sedz,

Par eņģeļiem jaukāku guļot to redz.


Tur guļ viņš, ak bērni, uz salmiem un sien’,

Un Marija, Jāzeps to skata arvien,

Tur ganiņi ienāk un ceļos tie krīt

Un eņģeļi dzied gaisā: nu Dievs pie jums mīt.


Ak metieties ceļos kā gani ir jūs

Un salieciet rociņas, pateikt jums būs,

Un līksmojiet priecīgi eņģeļiem līdz:

“Tev’ mīlējam, bērniņ, kas autiņos tīts.”


Ko dosim, mēs bērni, ko dāvāsim tam?

Ak, saņem mūs pašus par dāvanu sev!

Tu negribi mantas, ko pasaule dod,

Bet sirdi tik šķīstu, kas godāt tev’ prot.

Здесь должно быть видео 


Vējš klajumā sniega pārslas izmētā

Uzsviež gaisā nebēdā

Tam nodomā egles zarus izrotāt

Priekā visiem likt uzdziedāt 

Kur vēju likt klusā vakarā

Kad visiem cits padomā

Pārslas krīt un putina

Mežu pļavas izrotā 

Vējš pilsētā kamanām brauc

Un stipri skaļi sauc

Kā zināt man kur zvaigzni likt

Lai redzēt varētu 

Lai tā mirdz un vizuļo

Klusu sapni izlolo

Visiem prieks, ka tik spoži

Vējš tiem gaismu atnesa 

Vējš neziņā beidzot rimst

Un uz mājām brien

Tam nodomā vairs nav nekā

Kur lai prieku atrod tam 

Tad vēju sauc citā klajumā

Nāc ar mums rotaļā

Vējš atkal dzimst klusā vakarā

Sniega pārslu ielokā

Здесь должно быть видео

Rau, baltas pūkas no gaisa nāk

Un jautri juku jukām virpuļojot sāk

Tās maigās sniega pārsliņas

Stūrainas, starainas, zvaigžņainas. 

Sniegs, pirmais sniegs.

Tās griežas un dejo uz nebēdu

Vējš spēlē tām dejas mūziku.

Un diedamas daiļi un burvīgi 

Pār zemi tās klāj baltu villaini.

Sniegs, pirmais sniegs.

Lūk, zēni jau šurpu kā spārnoti drāz.

Dažs nerātnis līdzbiedri kupenā gāž 

Cits otram ar piku pa muguru šauj.

Cits lielu sniegavīru krauj.

Sniegs, pirmais sniegs.

Skan smiekli un čaloņa apkārtnē 

Gaist bēdas un rūpes ik dvēselē

To darīja maziņas pārsliņas

Stūrainas, starainas, zvaigžņainas.

Sniegs, pirmais sniegs.

Здесь должно быть видео 

Tu mazā, klusā Betlēme,

Uz tevi domas slīd,

Redz šonakt visa pasaule:

Pār tevi gaisma spīd. 

Šai gaismā brīnišķīgā,

Kas tumsas varu lauž,

Dzīst rētas, atplaukst cerība,

Sirds jaunu dienu jauž. 

Šai naktī Kristus piedzimis,

To debess draudze sveic,

Kā bērniņš Viņš ir atnācis

Pie tiem, kas Dievu teic. 

Virs zemes ienaids rimis,

Un cilvēkiem labs prāts,

Jo Dieva Dēls ir atnācis,

Kā sen bij sludināts. 

Lai katrā sirdī gaiši skan

Šī Ziemassvētku vēsts:

Dievs piedevis ir tev un man,

Ir grēku parāds dzēsts! 

Lai slava tam, kas nācis

No debess augstumiem

Kā cilvēks šeit starp cilvēkiem,

Lai mieru nestu tiem. 

Tu mazā, klusā Betlēme,

Uz tevi domas slīd,

Redz šonakt visa pasaule:

Tur Kristus zvaigzne spīd. 

Kaut nakts vēl liekas gara,

Aiz tumsas diena aust:

Dievs visus mūs ir mīlējis,

Ej Viņa slavu paust!

Чтение
Made on
Tilda